Ironman Kalmar populärt bland deltagarna och ger stora intäkter

Efter sommarens Ironmantävling i Kalmar skickades en enkät ut till alla deltagare. Resultaten visar att deltagarna är väldigt nöjda med tävlingen och med Kalmar som värdstad. Enkäten visar också att tävlingen ger effekter för turismen. Resultaten från enkäten visar att över 92 % av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda när de bedömer den totala [...]

Förra veckans nyheter

Se alla nyheter från förra veckan

Förrförra veckans nyheter

Samarbete kring smart parkering ska bygga framtidens cykelvänliga och gröna Öresundsregion

I ett nytt samarbete vill kommuner och högskolor i Öresundsregionen tillsammans utveckla intelligenta parkeringslösningar för framtidens cyklister. Samarbetet är ett led i arbetet att främja mer hållbara transportsystem. Idag går startskottet när den första Öresundsgemensamma konferensen kring cykelparkering hålls i Köpenhamn. Hållbara transportsystem är högt på agendan för alla städer, och cykling framhålls ofta som [...]

Se alla nyheter från förrförra veckan