Svenska cykelregler

Det finns cykelvägar nästan överallt i stadsområden i Sverige. Det finns inte riktigt lika många vägar mellan olika städer, men följer man trafikreglerna så går det utmärkt att cykla även på landsväg. Det är upp till varje cyklist att känna till och respektera cykelreglerna. Så hur ligger det till egentligen?

Först och främst måste du ha en ringklocka och fungerande bromsar på cykeln. Det är reglerat i lag, och här finns inget utrymme för tolkning. När det gäller belysning så krävs det bara om man cyklar när det är mörkt, och inte när man leder cykeln eller cyklar när det är ljust ute. Då ska cykeln ha detta, enligt Transportstyrelsen:

  • en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får var av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar per minut.

  • strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller

  • en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.

  • röd reflex baktill,

  • vit reflex framtill och,

  • vit eller orangegul åt sidan.

En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas.

Telefon och hjälm

Man får inte får man prata i telefon medan man cyklar. Det är inte en bra idé att lyssna på musik medan man cyklar, eftersom man inte hör allt som händer i trafiken. Om man vill hålla på med mobilen måste man helt enkelt stanna. Moderna telefoner är rena underhållningsmaskiner. Man kan göra allt från att betala räkningarna till att vinna storvinsten på Maria Casino. Det har hänt att polisen har stannat cyklister som spelat på spelmaskiner under färden på cykelbanor i Stockholm. Tydligen har det varit så spännande att de inte kunnat sluta trots att de var på väg någonstans!

Hur är det med hjälmen då? Så länge du är över 15 år så får du faktiskt välja om du vill bära hjälm eller inte. Barn och ungdomar måste ha cykelhjälm. När det kommer till själva trafikreglerna så är det egentligen ganska enkelt. Om det inte finns en cykelbana måste man alltid cykla på höger sida av gatan, även om det är mer plats på vänster sida. Man får inte cykla på trottoaren eller på gågator, och man får inte heller gå på cykelvägen. Är det rött ljus så stannar man. Man får inte skjutsa någon på cykeln, om det inte är ett barn i en barnstol, och man får inte cykla om man är full.

Det finns faktiskt inte någon laglig gräns för hur mycket alkohol man får ha i blodet när man cyklar, men om du blir stoppad av en polis är det upp till dem att avgöra om du kan cykla säkert eller inte, och bortförklaringar fungerar inte. Du kan få böter om du är påverkad. Det är lite av en gråzon i lagen. Å ena sidan får du inte framföra ett fordon berusad, men å andra sidan finns det ingen lag som reglerar hur hög promillehalt du får ha i blodet när du cyklar. Se till att cykla säkert!