Dubbdäck årets julklapp i cykelhandeln

Allt fler svenskar cyklar även på vintern. En femtedel av alla svenskar cykelpendlar minst fyra dagar i veckan under sommarhalvåret, och mer än hälften av dem fortsätter att cykelpendla lika ofta under vintern. Det framgår av en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Svensk Cykling. Och i cykelfackhandeln är dubbdäcken definitivt årets julklapp.

– Vi ser en rekordförsäljning av dubbade cykeldäck över hela landet, säger Kennet Forsman, affärsområdeschef Cykel på Team Sportia.

 När Svensk Cykling gav Sifo uppdraget att undersöka svenska folkets cykelvanor visade det sig att nästan 40 procent av landets cyklister cyklar mer idag än för fem år sedan. En femtedel (19 procent) av alla svenskar cykelpendlar fyra dagar eller mer under sommarhalvåret, och under vinterhalvåret fortsätter hälften att cykla lika ofta, vilket innebär att en tiondel av alla svenskar cykelpendlar regelbundet även under vintern numera. Räknar man även de som cyklar någon dag under vinterhalvåret är det ännu fler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den största gruppen vintercyklister finns i åldersgruppen 30–49 år. 43 procent av alla landets cyklister använder också cykeln för träning och motion under vinterhalvåret, enligt samma undersökning.

– Trenden är entydig. Vi vet att vintercyklingen ökade med över 100 procent i Stockholm under slutet av 2000-talet. Och i Malmö cyklar till exempel åtta av tio cyklister året runt. Men det är viktigt att landets kommuner fortsätter att arbeta för att underlätta vintercykling, säger Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling.

Att vintercyklandet trendar visar sig också tydligt i cykelfackhandeln, där försäljningen av dubbdäck till cyklar rekordsäljer hos flera större cykelfackhandlare. På Team Sportia noterar man i år en 40-procentig omsättningsökning.

– Det är en fantastisk ökning med tanke på att vi två år i rad tidigare fördubblat vår försäljning två år i rad nu, säger Kennet Forsman. Dubbdäck har blivit en stor och viktig varugrupp för oss, och det mest glädjande med detta är ju att trenden med vintercykling samt pendling bevisligen fortsätter.

Hos cykelkedjan Sportson är siffrorna ännu mer dramatiska i år:

– Bara sedan förra året ökar dubbdäcksförsäljningen med cirka 80 procent. Mer än halva dagskassorna består av montering och försäljning av dubbdäck, säger Lars Haglund, VD för Sportson.

Ootrooligt, men bra, säger vi på velo.se!