Elcykelpremien blev en succé – men vad händer nu?

Elcykeln har både varit omtalad och omtyckt det senaste året. I december 2017 annonserade regeringen att de som köper en elcykel kan få en premie, och det har märkts av i både försäljningen och användningen av cykeln. Att locka fler till att skaffa en elcykel genom en premie var ett smart drag av regeringen av många anledningar. Framförallt har det gjort att fler valt att använda cykeln istället för bilen, och det har minskat trafiken på gatorna och reducerat utsläppen i miljön. Men trots att elcykeln är så pass populär kan det råda funderingar kring hur både premien och cykeln egentligen fungerar och om vad vi kan vänta oss i framtiden.

 

 


Copenhagen bikes – Trying an electrical” (CC BY 2.0) by Thomas Rousing Photography

Man hade kanske kunnat tro att en elcykel gör att man inte alls behöver arbeta själv, men så är inte fallet. Man trampar precis som vanligt, men motorn hjälper till att driva fram hjulen och det gör det enklare att cykla i uppförsbackar eller motvind. De flesta elcyklar har en maxhastighet på 25 kilometer i timmen. Det går ändå att cykla snabbare med dem, men allt som överstiger den hastigheten behöver man själv trampa fram.

Sedan regeringen införde elcykelpremien har man både kunnat höra hejarop och kritiska röster. De kritiska rösterna har främst fokuserat på att prisavdraget endast gynnar människor som bor i storstäderna medan de på landsbygden inte har lika stor nytta av avdraget. Det här är bland annat något som politikern Lars Beckman förde fram. En undersökning har dock visat att det finns flera brister i den kritiken eftersom antalet ansökningar inte har jämförts med antalet invånare på en specifik ort. Det är dock sant att det främst är människor i storstäderna som ansökt om premien, men det kan alltså ha att göra med att det också bor fler människor där och att det därför automatiskt blir fler som väljer att köpa en elcykel än det blir i en liten by på landet. 

De som tävlar inom cykling använder däremot inte cyklar med motorer, åtminstone inte ännu. Om elcykeln fortsätter växa i popularitet kanske det även kommer börja tävlas med dem, men det är med andra ord ingenting som är säkert i dagsläget. Om man är nyfiken på att hålla kolla på nyheter inom sporten kan man vända sig till sidor som bet365 och läsa deras nyheter kring sporter och bets. Om det i framtiden skulle komma att ordnas tävlingar med elcyklar lär det annonseras om det på deras hemsida. 

Hur premien kommer se ut i framtiden är oklart just nu. Mängden människor som valde att köpa en elcykel under 2018 blev så pass många att pengarna avsatta för ändamålet tog slut. Det är ett tecken på att det var ett lyckat drag av regeringen, men det är naturligtvis tråkigt för alla som valt att köpa en cykel senare under året. För att premien ska kunna delas ut även i fortsättningen måste man budgetera för den och en sådan budget skulle i sådana fall träda i kraft 2019. Köper man en elcykel före det kan man lämna in en ansökan för att ta emot premien, men om regeringen inte avsätter pengar för premien i statens kommande budget kommer det dessvärre resultera i att man får avslag på sin ansökan.