EM 2013: Ljuger styrelsen? Gömmer sig bakom den avgående sportchefen

I ett pdf-dokument som skickats till Cykelsverige ”tar styrelsen bladet från munnen” under dessa turbulenta tider. I texten kan man läsa ett försök till
att rättfärdiga sina beslut och den väg som styrelsen vill att svensk cykel ska ta. Men man blir både förvånad och road när man läser följande rader om
varför SCF´s styrelse valde att INTE deltaga i landsvägs-EM i år.

Under rubriken ”Elit & Landslagsbudgeten” kan man läsa följande:
”Budgeten för Elit & Landslag är i stort sett densamma som för 2012. Strävan
har  varit att kunna genomföra lika många uppdrag även under 2013
trots en kostnadsökning. Det är Sportchefen som lägger den slutliga planen
för Elit och Landslagsverksamheten och har för säsongen 2013
valt att nedprioritera EM och istället lägga dessa resurser på våra
coacher/förbundskaptener. Att nedprioritera EM är inget konstigt i sig
– det finns andra länder som gjort detta tidigare. Ex.vis Danmark gör
detta sedan flera år tillbaka.”

Med dessa ord menar man alltså att det var förbundets sportchef Madeleine Lindberg Wall som enskilt tog beslutet att välja bort EM och istället
lägga pengarna på …”våra coacher/förbundskaptener”. Ett beslut som vi  har synnerligen svårt att tro att M Lindberg Wall tog.

Så varför inte fråga henne hur det ligger till? Här är hennes svar:

- Jag har inte strukit EM!! Styrelsen har hela tiden ansett att pengarna mellan grenarna måste fördelas mer jämnt samt på
andra saker… då ströks EM”.

Men, styrelsen skriver att det var ”sportchefen” som tog beslutet!

-  Jag blir inte förvånad, skriver Madeleine Lindberg i ett sms till velo.se.

Tyvärr är inte vi heller förvånade!