Hantera informationsinhämtning – bli en bättre cyklist

Även om en stor del av idrottspsykologernas arbete är inriktat på att hjälpa en idrottare att prestera optimalt i tävlingen är det även mycket viktigt att förstå hur hjärnan bearbetar information. Flera studier har utförts som visar hur viktigt informationsinhämtningen och sållandet av information är för högpresterande idrottare.

 Det är viktigt att inse att information flyter in i hjärnan från alla fem sinnen när vi cyklar och det sker för det mesta i mycket snabb takt. Att studera hur vi hanterar den här mängden information och vad vi gör med den är betydande för vår förståelse om hur vi lär oss och utövar en idrottsförmåga. Många tror att urvalsprocessen är helt automatisk, men det finns bevis för att du kan förbättra din förmåga att uppmärksamma relevanta cues. Vi får en mängd information från våra sinnen: visuellt, auditivt, kinestetiskt (känslan av kroppens position i utrymmen), lukt och smak. Men vad har det med cyklandet att göra? Mycket.

Många cyklister har svårt att välja vilka cues (bitar av information som kommer från miljön och från den egna kroppen) som är värda att uppmärksamma eller som bäst ignoreras. Det finns till exempel många cyklister som är dåliga på att avläsa bromsarna eller som har en vana att stöta in i något med hjulen. I tempolopp har en del cyklister rapporterat att de “försvinner in” i sin egen lilla värld under en del av loppet och på grund av det presterar dem under sin förmåga eftersom de inte lyssnar på viktiga cues såsom feedback från kroppen eller vägens riktning.

Öka koncentrationen hemma och i träningen
Urvalsprocessen är delvis automatisk, men det finns många sätt att slipa den på så den blir mer relevant för sporten. För att öka koncentrationen kan du öva upp det i träningen, men det går även att öva upp det när du inte är på cykeln. Spel, korsord, pussel och läsning är alla utmärkta sätt att höja koncentrationsförmågan på. Att spela på ett casino utan svensk licens Trustly till exempel hjälpa dig att öka ditt fokus, eftersom elektroniska spel sker i snabb takt och gör att vi koncentrerar oss automatiskt på vad som händer på skärmen. Dessutom kan en del spel göra att din reaktionstid förkortas, vilket självklart är mycket bra för cyklister som ofta måste reagera snabbt när något händer under träning eller tävling.

Ett annat knep är att du under träningen klistrar fast lappar med utvalda nyckelord på cykelstyret för att påminna dig om den viktigaste informationen du måste uppmärksamma. Att lära sig effektiv sållning av information kan vara tillräckligt för att utgöra skillnaden mellan ett framgångsrikt eller misslyckat cykellopp. Vad är information du absolut inte får missa och vad är överflödig information som sabbar ditt fokus?