Regeringens förslag om stöd till kommunala klimatinvesteringar öppnar för cykelinvesteringar

Efter åtta års stiltje återinför nu den nya regeringen kommunala stödprogram för klimatinvesteringar – tidigare LIP och KLIMP – och ett stadsmiljöprogram. Sammanlagt ska 4 miljarder satsas under mandatperioden. Kommunerna kommer nu att direkt kunna söka medel för lokala åtgärder som reducerar koldioxidutsläppen från bl a trafiken. Detta skriver Stefan Löfven och Åsa Romson i DN [...]