Stockholms stad får pris för årets cykelprestation

Med en motivering om innovationskraft, många cykelparkeringar och tydliga investeringar i cykelinfrastruktur vinner Stockholms stad det pris för årets cykelprestation som Region Stockholm delar ut årligen sedan 2015. Regionen menar att Stockholms stads cykelsatsning är ”imponerande till och med på internationell nivå”.   Cykel Fotograf/Källa: Christian Valtersson Med en motivering om innovationskraft, många cykelparkeringar och [...]

Nya cykelbanor i Stockholm ofta billigare än budgeterat, visar ny sammanställning

Vanligare att investeringar i ny cykelinfrastruktur går under budget än över budget, visar sammanställningen av Stockholms stads cykelmiljard 2012-2018. Samtidigt redovisas att den genomsnittliga kostnaden per kilometer för ny cykelinfrastruktur är 18,5 miljoner, vid dubbelräkning av enkelriktade cykelbanor. Väsentligt lägre än vad som ibland har påståtts. Skillnad mellan budget och utfall för cykelprojekt – När [...]