Samarbete kring smart parkering ska bygga framtidens cykelvänliga och gröna Öresundsregion

I ett nytt samarbete vill kommuner och högskolor i Öresundsregionen tillsammans utveckla intelligenta parkeringslösningar för framtidens cyklister. Samarbetet är ett led i arbetet att främja mer hållbara transportsystem. Idag går startskottet när den första Öresundsgemensamma konferensen kring cykelparkering hålls i Köpenhamn. Hållbara transportsystem är högt på agendan för alla städer, och cykling framhålls ofta som [...]