Hälsofördelar med cykling

Forskning har konsekvent visat att människor som inte är fysiskt aktiva både är mer benägna att utveckla hälsoproblem som hjärtsjukdomar och typ 2-diabetes, samt att dö yngre. Ändå rör vi oss mindre och mindre. Vi har allt mindre tid, och många prioriterar bort träning. Ett av de enklaste sätten att lösa det på är att cykla eller gå till jobbet. British Medical Journal har publicerat en studie med resultaten för cykling till jobbet, och de föreslår att regeringar måste prioritera att uppmuntra så många pendlare som möjligt att byta bilen mot en cykel, eller en elcykel om det är långt att åka.

Studien gjordes i Storbritannien, där aktiv pendling, alltså cykling eller promenader till jobbet inte är särskilt vanligt. Bara 3% av pendlarna cyklar till jobbet och 11% går till jobbet, det är ett av de lägsta antalen i hela Europa. På andra änden av skalan ligger Holland, där 43% cyklar till jobbet dagligen. Studien omfattade 263.450 personer med en medelålder av 53 år, som antingen var anställda eller egenföretagare och inte arbetade hemifrån. Deltagarna frågades om de vanligtvis reste till jobbet med bil, kollektivtrafik, promenader, cykling eller en kombination.

De följde dessa människor i ungefär fem år och räknade förekomsten av hjärtsjukdomar, cancer och död. De har även justerat för andra hälsoeffekter, inklusive kön, ålder, etnicitet, rökning, BMI, andra typer av fysisk aktivitet, tidsåtgång och viktnedgång. Eventuella riskskillnader i samband med trafikolyckor redovisas också, samtidigt som de utesluter deltagare som redan hade hjärtsjukdom eller cancer. Genom studien framkom det att cykling till jobbet var förknippat med en 41% lägre risk att dö i förtid, jämfört med om man bilpendlar eller åker med kollektivtrafiken. Cykelpendlare hade en 52% lägre risk att dö av hjärtsjukdom och 40% lägre risk att dö av cancer. De hade också 46% lägre risk att utveckla hjärtsjukdomar och en 45% lägre risk att utveckla cancer alls.

Elcykel vid längre avstånd

Att gå till jobbet gav självklart också flera hälsofördelar, men inte riktigt lika stora som för de som cyklade till jobbet. De som går har dock en 27% lägre risk för hjärtsjukdom och en 36% lägre risk att dö av den. För både cyklister och fotgängare var det en större sänkning av risken för sjukdom för de som hade längre till jobbet, och pendlade en längre sträcka. De som cyklade bara en del av sträckan till jobbet hade också stora fördelar, vilket är viktigt eftersom många människor bor för långt ifrån jobbet till att cykla hela vägen. Då kan en elcykel vara ett riktigt bra alternativ, eftersom den bär dig längre och snabbare än en vanlig cykel. Effekterna av att gå till jobbet är mindre på grund av att aktiviteten är mindre intensiv än att cykla, och de pendlade kortare avstånd.

Vissa länder ligger långt före Storbritannien vad gäller att uppmuntran cyklister. I städer som Köpenhamn och Amsterdam cyklar många fler människor för att det är det enklaste sättet att komma runt i stan. Det är viktigt att betona att medan studien gjordes så eliminerades andra potentiella faktorer som kunde ha påverkat resultatet, men det är aldrig möjligt att göra det helt och hållet.  Ändå är det klart att beslutsfattare kan göra en stor skillnad för folkhälsan genom att uppmuntra cykling till arbetet, och vi får inte glömma andra fördelar som att minska trängsel och motorutsläpp.