Neutralt förbund? En läsares reflektioner

Är förbundet neutral i sin syn på idrottsgymnasier och vad har man för långsiktig strategi när det gäller utbildning av cyklister? Finns det någon röd tråd i upplägget? Dessa frågor är några som en av våra läsare ställer sig. Läs vidare i hens inlägg.
I många idrotter pratar man numera om s.k prestationscentra för att utveckla sina talanger till framtidens medaljörer. Rent definitionsmässigt ska prestationscentrat ha en bra utbildningsplattform, gärna högstadium till universitet i närområde och möjlighet till flexibla studieformer.
Stark tradition i specialidrotten, gärna koppling till testverksamhet/forskning samt inte minst kompetenta tränare och annan stödpersonal. Att det ska vara optimala träningsförhållanden är naturligtvis självklart.  Under ett flertal år har det pågått en hård och rejäl dragkamp om Sveriges tyvärr få unga talanger i cykel.
Först stod dragkampen mellan traditionsrika Skara och lilla orten Vansbro och nu sedan några år tillbaka mellan Skara och uppstickaren Falun som faktist har ett komplett prestationscenter. I högre studier har det givits två möjligheter genom ett projekt i Stockholm men även Falun.
Gällande gymnasieverksamhet har cykelförbundet enligt sin skyldighet (RIG -ansvar) alltid stöttat Skara i första hand både när det blåst medvind men också när det på senaste åren blåst rejält med motvind ( Skara slätten är känd för det). Andra aktörer som bedrivit/er liknande verksamhet har på egen hand (kommun, företag) fått klara sig själva utan förbundets stöd vilket i många fall både varit ekonomiskt kostsamt men även tungjobbat för personal.
Verksamheten i Skara har en lång och traditionsrik träning bakom sig och det tror jag ingen idag ens ifrågasätter, det har gett resultat på tävlingsbanan vilket säger mycket om upplägget. Orsaken att det blåst motvind i Skaras verksamhet har inte bara med väderleken att göra men det är inget jag nu fördjupar mig i.
Faluns intensiva satsning på cykelgymnasium har pågått sedan 2010 och har naturligtvis också påverkat rekryteringen av nya cyklister till Skara vilket säkerligen fått cykelförbundet att ta sig en funderare eller två. Vilket ben skall vi stå på? Verksamheten i Falun är också det enda kompletta cykelgymnasiet med alla discipliner och kan även stoltsera med att ha utbildat Sveriges nyblivna guldmedaljör i cykel i OS på damsidan, nämligen Jenny Rissveds.
Jag ser verkligen fram emot nysatsningen och hoppas att både blivande och befintliga cyklister nu får en rejäl förstärkning i deras elitsatsning.
En till fråga som riktas till ansvariga i rekryteringsprocessen är: Hur tänkte ni när det gäller RF:s jämställhetsprogram? I det nya ”teamet” är endast en person kvinna vilket känns märkligt då hälften av eleverna ska vara tjejer enligt RIG:s riktlinjer.
En nyfiken läsare
PS! Ni kan läsa mer om RF:s jämställdhetsprogram på rf.se