Nu har Stockholm Parkering cykelparkeringar i 30 anläggningar

Stockholm Parkering arbetar för att stödja transporter som är hållbara för den växande staden. Som ett led i detta arbete installerar vi cykelparkeringar i våra anläggningar. Årets mål är att vi ska erbjuda cykelparkering i minst 30 anläggningar, vilket vi nu uppnått.

Bolaget erbjuder olika former av cykelparkering. De vanligaste är cykelboxar som man hyr på månadsbasis och där cykeln står i en egen låst box. Bolaget har cykelboxar i 25 anläggningar. Att hyra en box kostar 100 kr i månaden, inkl. moms.

I tre anläggningar erbjuder man cykelställ som är fria för alla att parkera i.

Den enskilt största cykelparkeringen är Odenplans cykelgarage med endast förhyrda cykelplatser. Här finns också boxar för elcyklar med laddmöjlighet.

Stockholm Parkering har också infört cykelparkeringsrätt som är en extra service för sina hyreskunder. Genom cykelparkeringsrätten kan den som är kund hos oss korttidsparkera sin cykel kostnadsfritt i 20 av bolagets garage.

- Genom cykelparkeringarna i våra anläggningar erbjuder vi även cyklister en trygg parkering som både underlättar för cyklisterna och bidrar till en bättre stadsmiljö, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Lista på samtliga anläggningar där vi har cykelparkeringar.

http://www.stockholmparkering.se/Pages/Cykelparkering.aspx

Lista på samtliga anläggningar som erbjuder cykelplatser i cykelställ via cykelparkeringsrätten.

http://www.stockholmparkering.se/Pages/Nyheter_cykelparkeringsratt.aspx

 

Foto: Thomas Henrikson. Cykelboxar i Högalidsgaraget.