Öppet brev till Svenska Cykelförbundet gällande höjning av sanktionsavgifter 2019

Till Svenska Cykelförbundet.

Skrivelse med anledning av SCF´s beslutade höjning av sanktionsavgifter 2019.

Efter att ha värderat det som framkommit på möten med SCF i våras, mail från SCF/Fredrik Kessiakoff, SCF´s tidigare styrelsebeslut om avgiftshöjningar samt SCF´s ambitioner gällande motionsverksamhet och de olika projekt som presenteras via ”Aktuellt fr SCF:s styrelse” så kommer vi fram till följande;

Mycket av SCF´s ambitioner kring tänkt motionsverksamhet är intressant men är verksamheter vi redan idag arbetar med på respektive arrangemang men självklart ser en nytta av att samverka kring.

Vår erfarenhet är att ett konstruktivt samverkansarbete förutsätter ett engagerat deltagande från respektive part för att ge resultat. Detta innebär ett påtagligt och aktivt arbete som ställer krav på engagemang och resurser i respektive organisation, i såväl för- som efterarbete.

Vätternrundan, Cykelvasan och Långloppscupen har under många år bedrivit ett omfattande arbete på alla plan med våra arrangemang och där vi gärna, på ett utvecklat sätt, erbjuder övriga cykelsverige och SCF möjlighet att ta del av dessa erfarenheter.  

Vätternrundan har bedrivit ett långvarigt påverkansarbete som resulterat i att det idag finns ett större projekt igångsatt där flera länsstyrelser, polismyndigheter och Trafikverket ingår. I projektet är Vätternrundan pilot för att utveckla ett strukturerat arbetssätt och tydligt ansvarstagande från respektive myndighet för att framåt underlätta vid tillståndsgivning för cykellopp. Ett projekt där vi avsätter betydande resurser.

Flera av SCF´s föreslagna ambitioner har vi som arrangörer svårt att se reell nytta av och tankarna på att skapa resurser till en motionskommitté borde vara en fråga som är aktuell att diskutera först när det finns en tydlig, gemensam bild av vad syftet är. I nuläget finns inte den motionskommitté som står att läsa om på SCF´s hemsida. Ingen av oss arrangörer har en aning om mandat eller någon agenda för någon form av motionsverksamhet och när det kallas till arrangörskonferens i december, nämns inte ordet motionsarrangemang, trots att vi utgör betydande delar av det som händer i cykelsverige under säsongen.

Sammanfattning

Vätternrundan, Cykelvasan och Långloppscupen har under många år betalat sanktionsavgifter till SCF och 2018 betalar vi tillsammans in mer än 800 000 kr till SCF, försäkringskostnader borträknade. En ansenlig summa som vi idag har väldigt svårt att se nyttan och utbytet av för landets cykelmotionärer och motionslopp.

Att inför 2019 och succesivt under en treårsperiod besluta om att höja sanktionsavgifterna med ytterligare nästan 800 000 kr till drygt 1 600 000 kr för oss tre arrangörer, är häpnadsväckande.  Särskilt som förslagen från SCF på tänkta åtgärder och utveckling är sådant som antingen redan görs i de olika organisationerna eller kommer att göras med resurser och pengar från respektive organisation.

Att ta en ökad försäkringskostnad för att ge den enskilde cyklisten ett bättre skydd har vi redan sagt ja till på första mötet med SCF i våras. Men att betala en höjning av sanktionsavgifterna, som förhoppningsvis ska gå till någon form av utvecklingsarbete och samtidigt själva avsätta nödvändiga resurser för detsamma, det innebär för vår del att vi betalar två gånger för samma sak.

Vi vill fortsätta utveckla Svenska Cykelförbundets verksamhet gemensamt. Det är fortfarande ett förstahandsval för oss att tillsammans med vårt Förbund komma vidare i samarbetet, vilket förutsätter en öppen, konstruktiv dialog.

Möte

Vi tre arrangörer som tagit initiativ till skrivelsen har även kontakt med ett antal andra arrangörer. Under höstens samtal med dem har det blivit uppenbart att vi delar många av de erfarenheter, uppfattningar, påståenden och tankar som är formulerade i skrivelsen. Vi hyser tillsammans en stark förväntan på att komma vidare i dessa frågor i dialog med SCF. 

Nu önskar vi träffa representanter ifrån vårt eget Förbund på ett möte, förslagsvis under senare delen av november eller i början av december. 

 

Vätternrundan Cykelvasan                       Långloppscupen

Gunilla Brynell                 Eva-Lena Frick                  Lasse Strand

                            

Lidingöloppet MTB         Siljan Runt                        Fjällturen

Tomas Hoszek                 Magnus Birkeholm         Magnus Rydhult             

 

Göteborgsgirot Uddevalla MTB

Albin Kummel                  Anders Selling