SCF: Inför årsmötet – ett par åsikter

Följande ”agitationsbrev” har blivit skickade till ”Cykelsverige”. Det första är från Skånes Cykelförbunds ordförande Rolf Johansson. Det andra är från Aase Bosager, känd ledare i Mölndals CK. Aases brev är skickat från henne som privatperson; och ska inte ses som en åsikt Mölndals CK står för.

Läs och begrunda!

”Hofterup 2013-02-04

Cykelvänner!

ANG  SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Jag känner mig inte som en opinionsbildare, däremot känner jag mig som en ansvarsfull cykelledare när jag skriver till Er i denna fråga. Jag har tagit del av ett mail som vännen Stig Tybelius skrivit till valberedningen  ang  hur vi skall förankra valberedningens  förslag.

Min åsikt är följande:
Vi har i många år försökt få tillstånd ett effektivare arbete inom Svensk Cykel på många områden. Exemplen är många men för att nämna några: Rekrytring av ungdomar och kanske framförallt ledare. Stor internationell tävling typ Postgirot. Ständiga  kontroverser när det gäller kanslifrågan mm.

Jag har kommit fram till att den styrelse som med knapp majoritet valdes förra året har arbetat fram ett förslag till ny organisation och verksamhetsinriktning som jag kan ställa mig bakom.  Även de personer som valberedningen föreslagit som nya medlemmar har enligt uppgift ställt sig bakom förslagen.

Min uppmaning till Er alla som har rösträtt – fundera och ta ställning: Vill vi ha det som det är, eller vill vi försöka finna en ny väg mot att ena Svensk Cykel.

Hitta en väg där samarbete mellan styrelse och kansli fungerar. En väg där Cykel Sverige  har förtroende för styrelse och kansli. Jag vädjar till Er alla. Kom till mötet med öppna sinnen och sök inte strid utan istället samförstånd. Jag hoppas att vi på fredagskvällen kan ha en öppen och frisk diskussion och rensa luften så att den (luften) blir klar och ren när vi kommer till lördagens årsmöte. Med förhoppningen att vi på lördagseftermiddagen kan lämna årsmötet i samförstånd med insikten om att vi fattat kloka beslut med SVENSK CYKELS FRAMTID SOM MÅL.

FÖR TYDLIGHETENS SKULL: JAG STÄLLER MIG BAKOM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SAMT STYRELSENS FÖRSLAG TILL PLANER FÖR FRAMTIDEN.

Med vänlig hälsning”

Rolf Johansson,  Ordförande i Skånes Cykelförbund

 

Och här är Aase Bosages svar angående Rolfs brev:

”Till alla klubbar och distrikt.

Har nu i 40 år jobbad med svensk cykel och aldrig upplevat en så kaos som det nu är i förbundet, och vill därför kommentera Rolf Johanssons brev daterat 2013-02-04. Helt OK att vi alla skall jobbar för att få flera ungdomscyklister och flera ledare samt att få en stor internationell tävling typ Postgirot.

Kan inte se att styrelsen som valdes 2012,(med knapp majoritet) har arbetet fram ett bra förslag till ny organisation och verksamhetsinriktning. Kansliet har väl aldrig under de sista 4 år fungerat så dåligt som nu. Vi kan intet behandla de anställda som ren SKIT och så tro att där finns arbetsglädje kvar. Att slopa förbundskapten är som att gå tillbaka till 80 talet. Sportchefen kan intet klara alla de uppgifter som kommer.

Till alla klubbar och distrikter. Diskutera hur vi skall ha det, så ni vet när ni kommer till årsmötet hur ni skall rösta och låt er inte påverkas av den öppna och friska diskussion fredag kväll före årsmötet.

Vart har bilaga till § 171/12 om alla beslutpunkter tagit vägen?
Hur får klubbar och distrikt tag på den nya organisations struktur. Paragraf 174/12

Det är väl inte lämpligt att välja Åke Hansson som ordförande för Svenska Cykelförbudet. Åke Hansson har tidigare varit ordförande i SCF och avgick med omedelbart verkan efter nio månader. Yvonne Mattsson och övriga styrelseledamöter fick under de 3 ½ år som Yvonne Mattsson satt som ordförande SCF upp Svensk cykel från diket. Efter 8 månader har Ekman med övriga ledamoter sänkt Svensk Cykel till havets botten. Det går inte att göra stora ändringar utan att  man noga tänkt igenom och har läst alla regler, stadgar, bestämmelser och satt sig in i RF- och SOK- regler.

För att komma upp från havets botten behöver vi att välja Yvonne Mattsson som ordförande och Anders Nyström som ny ledamot i styrelsen.

Med vänlig hälsning”

Aase Bosager

Mina privata åsikter inte Mölndals CKs