SCF: Sportchefen slutar

I ett tort och kort meddelande på SCF.s hemsida uppges att förbundets sportchef Madeleine Lindberg Wall har valt att avsluta sin tjänst hos Cykelförbundet.

”Madeleine har sedan hon tillträdde som Damansvarig 2008 och sedan som Sportchef från 2009, med erfarenhet från egna elitkarriär och tillsammans med sina förbundskaptener byggt upp landslagsverksamheten till en nivå som upplevts positiv för såväl ledare och cyklister som sponsorer.

Madeleine kommer att fortsätta inom idrotten men nu inom Västmanlands Idrottsförbund, för cykelsporten är det dock en stor förlust.”

Vi önskar henne all välgång i hennes fortsatta gärning.”

Ja, vad ska man skriva om det här? Att arbetet går enligt planerna för vissa eller vad?