Skövde CK,- En cykelklubb i förvandling

 Skövde CK är en förening med cykelinriktning som funnits sedan tidigt 1920-tal. Med avbrott för en period på 1950-talet har klubben bedrivit verksamhet varje år. Som kuriosa kan nämnas att Skövde Konståkningsklubb startade som en sektion i Skövde CK. Efter ”avknoppningen” 1954 står dock konståkningsklubben på egna ben. Att de respektive föreningarna en gång i tiden varit ”sammanslagna” sätter också sina spår i modern tid. Konståkningsklubbens medlemmar får träna i många år för att klara av en ”dubbel Salkow”, till skillnad mot medlemmarna i cykelklubben, som med enkelhet presterar nämnda hopp helt utan träning och förberedelser. Att cyklisterna gör det över styret istället för på isen, förringar inte prestationen.

Skövde CK ser som sin uppgift att förutom nutidens cykelverksamhet också gräva fram mer material från ”gamla tider” men arbetet har ännu inte påbörjats.

I modern tid har klubbmedlemmarna, enligt uppgift, varit en lagom blandning av cyklister som tävlat och aldrig vunnit och cyklister som tävlat och nästan alltid vunnit. Att namnge alla utan att missa någon vore en omöjlighet, men att inte nämna några ord om Erik Jungåker skulle kännas fel.

Bäst i Sverige
Erik, idag skogsbrukare mm, var under en period i slutet av 90-talet och i början av det nya seklet en av Sveriges mest framstående cyklister. Det är svårt att rangordna prestationerna men Silvermedaljen på VM för juniorer 1995 kanske är den främsta. Erik tog också Guld på SM i U23-klassen året då han inte fick starta i Elit-klassen. Att Erik kom i mål 10 minuter före segraren i Elit-klassen säger mycket om hans överlägsenhet.

Eriks förmåga att hålla hög fart under lång tid gjorde honom till en Långloppsexpert. Att få kliva överst på prispallen 15 ggr av 15 möjliga och dessutom utan avbrott blir troligen ett svårslaget rekord.

Postgirot Open
Året 2003 var sista (?) året som ett stort etapplopp på landsväg passerade Skövde. Skövde CK´s medlemmar hade under 14 av dessa år fått förtroendet att vara funktionärer vid etappmålet i centrum av Skövde, och vid starten för etappen nästföljande dag. Detta var en av klubbens höjdpunkter och bidrog till finansieringen av många andra klubbaktiviteter.

Billingeracet
Skövde CK´s förmåga som bra tävlingsarrangör är välkänt hos de flesta. Året var 1995 då den 1:a upplagan av Billingeracet arrangerades med Billingens skidstadion som centrum. Många tävlande, både motionärer och Elit har lovordat tävlingsbanorna och benämningen har ofta varit Sverige-bäst och Europa-kvalité.

Under tio års tid trampades det över bron vid Alphyddevägen och många njöt av ”Strupen”, den ultimata stigningen vid sidan av slalombacken, som alltid har lämnat efter sig ett stort ”komma tillbaka behov”. Inför det 10:de Billingeracet tog klubben steget fullt ut och lät de tävlande cykla på parallella banor.

Detta innebar att tävlingsdagen förkortades med c:a 2 timmar vilket var positivt för alla. Klubbens idé var att fortsätta med samma uppskattade upplägg år 2005, men då det inte lämnades något svar över huvud taget på vår ansökan om Sverigecup-status så backade vi ur.

Långa Billingeracet
Beslutet att satsa på ett långlopp växte fram under vintern och år 2005, i augusti, trampade startfältet iväg. Tävlingen ingår nu i Långloppscupen och arrangeras för 3:dje året 2007. Nu är starten tillbaka i vår traditionsenliga maj månad.

Arrangemanget kräver många timmars arbete under hela året och på tävlingsdagen har vi hjälp av ett 100-tal funktionärer som flaggvakter, depå-personal, sjukvårdkunniga etc. etc. Målsättningen är att tävlingen skall innebära både ett kraftprov och en naturupplevelse som cyklisterna gärna återkommer till. Besök gärna vår hemsida http://www.billingeracet.se/ för mer information.

Förvandling
Som hos de flesta andra cykelklubbar ökade aktiviteterna då MTB blev populärt. De yngre tyckte att det var roligt att cykla i terrängen. Klubben hade i början av 2000-talet ett stort antal tävlande både i den lokala Vätstgötacupen, på SM och runt omkring hos olika arrangörer. Några vann ofta, några vann sällan och alla vi andra bidrog till de stora startfälten och cykelfesterna hela säsongen.

Skövde CK har inte lyckats hålla kvar tävlingsintresset hos ungdomarna. Träningarna lockar fler, men det är en minskning också där. Om orsaken är att konditionsidrotter är jobbiga, att materialet är för ”dyrt” eller om det mekaniska är för krångligt får klubben inga bra svar på.

Positivt är att de lite ”äldre” ökar i antal vad gäller gemensam cykelträning. Många cyklar tillsammans på landsväg både med MTB, racer och crosscyklar.

Om detta leder till att fler ungdomar lockas, att fler börjar tävla, eller ett ökat ”tillsammans-cyklande” utan tävlingsinslag får framtiden utvisa.
Oberoende av upp-eller nedgång i medlemsantal och tävlande står den huvudsakliga inriktningen fast:

Att så många som möjligt skall uppfatta cykeln som ett bra redskap både till träning, tävling och rekreation. Typ av cykel skall inte försvåra deltagandet i Skövde CK´s aktiviteter.

Cykellokaler
Skövde CK har förmånen att få använda vissa delar av Billinge-berget till träning och tävling. Alla är välkomna att uppleva det samma som oss. Bästa sättet är att kontakta klubben, så hjälper vi till med vägval/guidning till vilka områden som är bäst lämpade. Stora delar av Billingen ingår i olika reservat och då får vi visa respekt för detta

Skövde CK, gm
Roland Abelsson, e-post: roland.abelsson@telia.com

Långa Billingeracets hemsida: http://www.billingeracet.se/
Skövde CK´s hemsida: http://user.tninet.se/~hpo243b/index.html
Skövde CK´s e-post: skovdeck@scf.se