Sport för oss samman

Att det är bra att träna och röra på sig är något vi alla känner till. Det gäller att ta hand om sig själv och sin hälsa på bästa sätt. Att aktivera kroppen gör oss starkare och håller oss friska samtidigt som vi upplever ett ökat välbefinnande. Att vara aktiv påverkar även den mentala hälsan och förmågan att koncentrera sig på jobb och skola Men träning är även bra på många andra sätt. För många är även sporten och klubben en plats och en aktivitet där de lär sig ta ansvar, komma i tid och arbeta ideellt för att nå gemensamma mål.

Inte bara fysiska fördelar

Att utöva sport i organiserad form brukar ofta vara ett bra sätt att lära känna nya människor, skaffa sig vänner med samma intressen och lära sig fungera i grupp. Det erbjuder en plattform för social samvaro och tillhörighet. Sporten för oss samman helt enkelt. Sporten ger utövarna ett socialt utbyte som i unga år kan hjälpa till att forma dem som individer. De får lära sig att interagera med andra människor, tolka sociala koder, att peppa och stötta andra samtidigt som de själv utvecklas. De lär sig att ta del av glädje och gemenskap tillsammans med andra på ett naturligt sätt.

Välj en sport som passar dig

Vi människor är olika och uppskattar inte alltid samma saker men det finns en sport eller idrott som passar för alla. Oavsett vilken sport du väljer, att utöva ensam eller i lag, så kommer den att medföra en social samhörighet som är lika viktig som den atletiska delen. Cykling kan till exempel betraktas som en individuell sport men som cyklist är du sannerligen inte ensam. Varje del av ditt sportutövande kan ge socialt utbyte och trygghet. De flesta idrottsutövare tillhör till exempel en klubb dit andra med samma intresse söker sig och inom denna klubb är det vanligt att träna och tävla i grupp.