Svenska cykelspelen gör premiär i Falun och Borlänge

Sista helgen i maj arrangerar Borlänge CK och Falu CK Lugnet XCO, en CrossCountrytävling på mountainbike på Lugnet, SSAB MTB Arena. Den här gången gör de två klubbarna det under det gemensamma paraplyet Svenska Cykelspelen.
I Svenska Cykelspelen ingår utöver nämnda tävling också långloppet Långa Lugnet och etapploppet Borlänge Tour.  – ”Med Svenska Cykelspelen som bas gör vi det tydligare att de tre tävlingarna hänger ihop.
 - Det ger oss en starkare plattform att stå på när vi tar steget att söka världscuptävlingar till SSAB MTB Arena 2022” säger Roger Karlsson, tävlingsledare för Lugnet XCO”.
Ambitionerna är höga och i horisonten finns tankar om ett VM. Prioriterat just nu att färdigställa den ansökan om att till att börja med stå som världscuparrangör. När detta är gjort är planen att vara en av de utvalda orterna att årligen arrangera större, internationella medieproducerade mountainbiketävlingar. Likheterna med Skidspelen är flera, organisatoriskt finns flera synergier som nu undersöks.
Tävlingsbanan på Lugnet stod klar 2017, nu återstår en del arbete med att förfina och förbättra den för att möta framtida krav på världscupbanor.  Mountainbikesporten växer – ”Antalet cyklister ökar, Cykelvasan är en motor i Sverige, där bara tävlingsloppet lockar 13 000 deltagare. Liksom Vasaloppet på skidor finns där nu också Öppet spår, kortlopp och ungdomstävlingar.
- Vi ser det även hos oss, där barn- och ungdomsverksamheten ökar stadigt år från år. Tänk att få ge regionens ungdomar möjlighet att se världsstjärnorna tävla på den bana vi tränar på till vardags och vad det i förlängningen skulle innebära vad gäller intresset för cykel som motions- och idrottsform”, säger vice tävlingsledare Mikael Löfgren.Även utomlands ökar både antalet utövare och åskådare. En världscuptävling i mountainbike lockar i storleksordningen 30-50 000 åskådare på plats, 10 miljoner tv-tittare och visas i över 100 länder. Bara det senaste året, från 2018 till 2019 ökade antalet tittare med 24%.
www.svenskacykelspelen.seMed lanseringen av Svenska Cykelspelen vill arrangören bygga en bas för hållbar utveckling av regionens föreningsliv med huvudfokus på ungdomsidrott och förbättrad folkhälsa. En cykelvecka i ett försommarvackert Dalarna är ett svårslaget skyltfönster.Fakta:  – Lugnet XCO lördag 30 maj. Cross country, Mtb i det olympiska formatet.  – Långa Lugnet söndag 31 maj. Mtb Marathon, långlopp 61 km – Borlänge Tour fredag 5 – söndag 7 juni. Etapplopp bestående av tre etapper.

www.svenskacykelspelen.se