Tränar du utan att bli snabbare? Sorry, du tillhör den femtedel som inte reagerar på träning! För oss andra räcker det med två minuter!

Med hjälp av en så kallad genchip kan forskare förutsäga vem som reagear bra på konditionsträning för tyvärr har det visat sig att för vissa kan det till och med innebära att man försämrar sin kondition (!?) Och lägger du ned två timmar om dagen? Helt i onödan – det räcker med ett par minuter.

Man har låtit vissa försökspersoner i en EU-studie träna enligt en form som kallas för HIT – Högintensiv IntervallTräning.  Man lät testpersonerna cykla sju stenhårda intervaller på en minut vardera – totalt tar träningspasset 15 minuter.

Det går att komma snabbare undan:  James Timmons och andra träningsforskare, bland annat i Japan och Kanada, har visat att två 20-sekundare kan ge stora hälsovinster och konditionsförbättring. Ett pass tar inte långa femton minuter utan nu talar vi om tidseffektiv träning – bara två minuter!

– Två minuter är tillräckligt. Minst ett tiotal studier visar att blodsocker- och insulinvärden kan förbättras dramatiskt på sex veckor om man tränar så, säger James Timmons, som dock lägger till följande:

- Sådan kortvarig träning bör kombineras med ett aktivt vardagsliv. Att sitta och ligga still mest hela tiden är dåligt för alla, oavsett gener. Men för den som vill optimera sin konditionsträning finns alltså mycket tid att spara.

Att alla individer inte svarar lika snabbt/bra på  träning är inget nytt; vissa tränar som galningar utan att bli tillnärmelsevis lika bra som bästa kompisen. Studier på tvillingar har visat att det finns medfödda orsaker till att en del reagerar så kraftigt på träning. Hmm! Precis som om det krävdes en vetenskaplig studie för att komma fram till vad vilken tränare som helst har upplevt?

Men att det för några individer skulle vara skadligt för hälsan att träna kondition? Mycket ska man höra innan öronen trillar av!

Enligt en studie utförd vid Loughborough-universitetet av James Timmons kan man genetiskt se vem som svarar bra på träning av konditionen, vem som inte gör det och vem som blir sämre av den. En del är födda med högre syreupptagning än andra men förmågan att förbättra kondisen skiljer sig kraftigt, vilket har sitt samband i generna, säger James Timmons.

Han är professor i systembiologi vid Loughborough-universitetet och även förste författare till en banbrytande studie som kom för två år sedan. Där visar forskare i USA, Kanada, Storbritannien, Danmark, Holland och Sverige att de kan förutsäga vem som svarar bra på konditionsträning och vem som inte gör det. De använder ett så kallat genchip, som visar aktiviteten hos ett trettiotal olika gener.

– Det är viktigt att förstå att det inte handlar om en enstaka gen utan att sambanden är mycket mer komplexa, säger James Timmons.

Resultaten är entydiga och visade samma sak. Det spelade ingen roll om testobjekten var smala, tjocka, soffpotatisar, halvt tränade hurtbullar eller om de var 25 år eller 52 år. Tre pass per vecka under ett par månader på en motionscykell visade atti snitt på en förbättring på i snitt 14 procent. Dock var variationen stor; en del uppnådde en konditionsökning på 28 % medan en femtedel, dvs 20 % inte alls blev bättre och för några stackare blev konditionen sämre!

Konditionsträning är enligt denna studie inte alls lika med bätte hälsostatus för alla som tränar. För 80 % blir värdena bättre men var åttonde får faktiskt SÄMRE blodtryck, var tionde sämre blodfetter och var tolfte sämre insulinvärden. Hos minst sju procent blir minst två av dessa värden sämre!

Idag rekommenderas ALLA att motionera – och detta utan urskiljning. I framtiden kommer det kanske att bli skillnad på detta .

Den stora frågan är dock; räcker det med två minuter per dag för att bli en snabbare cyklist?

Någon som anmäler sig som frivilligt testobjekt!