Transportstyrelsen emot Eurpeisk standard för cyklister

 

Transportstyrelsen går emot standard för cyklister som gäller i övriga Europa – Helldén uppmanar Transportstyrelsen att åka på studiebesök

Exempel på skyltningen ”Cykla mot enkelriktat” från Ljubljana, Slovakien och från Wien, Österrike Fotograf/Källa: Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag har Transportstyrelsen meddelat att de ej tillåter tilläggsskylten ”gäller ej cyklister” på gator med enkelriktat. Skyltningen har bidragit till ökad framkomlighet för cyklister och varit en av många åtgärder som underlättat för människor att välja cykeln i Stockholm. Med Transportstyrelsens beslut går de emot den tolkning av Wienkonventionen som görs av bland annat Danmark, Norge, England, Tyskland, Österrike, Belgien, Spanien, Tjeckien, Slovenien, Frankrike, Nederländerna, Polen och Slovakien.

– Transportstyrelsen är svaret skyldiga – hur kan den här regeln fungera bra i alla andra länder i Europa men inte i Sverige? Säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Regleringen att tillåta cykling mot enkelriktat är mycket vanlig i andra länder i Europa och förekommer även i andra kommuner i Sverige. Grunden för vilka vägskyltar som får användas är densamma, då Sverige skrivit under Wienkonventionen. Detta innebär att Transportstyrelsen nu gör en motsatt tolkning av regelverket än vad resten av Europas länder gör.

– Det är märkligt att Transportstyrelsen inte verkar föra dialog med sina motsvarigheter i andra länder. Jag rekommenderar att Transportstyrelsen åker på studiebesök och ser hur bra den här regeln fungerar exempelvis i Danmark, Norge, England, Tyskland, Polen, Österrike eller Frankrike. För att ta några exempel på alla de länder som följer den här regleringen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Regeländringen bedöms leda till förvirring, inte minst när svenskar kör bil eller cyklar i andra länder eller när turister kommer till Sverige.

– Det här fungerar utmärkt runt om i Europa. Det är olyckligt att Sverige nu kommer ha avvikande regler vilket kan leda till osäkerhet när europeiska turister cykler eller åker bil i Sverige – och när svenskar cyklar eller åker bil i andra länder. Att ha samma eller liknande regelverk är bra för trafiksäkerheten, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Stockholms stad har nu ambitionen att gå tillbaka till den tidigare skyltningen ”motorfordonstrafik förbjuden” i ena riktningen, för att fortsätta möjliggöra för cyklister att cykla mot enkelriktat.