Turbulensen i förbundet: Så här tycker sponsorn Posten

Turbulensen inom SCF har skapat ringar på vattnet och det är inte svårt att räkna ut att en del av sponsorerna börjar undrar över vad det är som händer och varför det händer. Vi ställde några frågor till en av svensk cykels största sponsorer, Posten, och dess sponsoransvarige; Nizze Gustavsson, som verkligen inte är ”road” av situationen.

Först, vi får tacka för att Posten sponsrar svensk cykel, kan du berätta varför ni gör det och vad ni väntas få ut av det?
-  Cykel som sport och motion aktivitet har en stark utveckling just nu vilket faller oss väl värt att stödja och det känns bra att kunna synas inom sporten I Sverige har vi idag ca 7.000 av våra anställda som cyklar dagligen  Inom  koncernen finns  Posten i Danmark som har varit sponsor till cykelsport i många år (17 år).

- Våra förväntningar på att stödja SCF är naturligtvis att synas på ett positivt sätt i sammanhang där cykling finns men våra möjligheter som sponsor är lite begränsade på elitnivå eftersom de bästa cyklisterna är versamma i olika proffsklubbar och åker då i det lagets färger. Detta gör att sådana tävlingar som EM och VM blir extra viktiga med deltagande i Sveriges färger och med oss sponsorer väl synliga

Tycker du att SCF har lyckats leva upp till detta?
- Hitintills så är våra landslagscyklister och dess ledare duktiga på att synas på rätt sätt för att gynna oss sponsorer. Vi har haft ett stort stöd av GS (Anders Karlsson) som har stor förståelse och sett till vi sponsorer har synts på bästa sätt.

Vad vi erfar så blev det problem med leveransen av en backdrop vid Ban-SM, hur mycket påverkar en sådan fadäs er uppfattning om er ”feedback” av sponsoravtalet?
- Ja det är bara en del av denna i soppa. Jag har sedan förra året försökt få fram vad styrelsen har för aktivitetsplan för oss sponsorer och inte än sett något på den vägen. Klart att det påverkar men jag ser inte denna händelse som det stora spörsmålet utan den bristande kompetens från styrelsen att ta fram en handlingsplan på hur vi sponsorer skall synas som den största frågan. Till detta kan nämnas att jag försökt få fram en plan och tjatat om denna fråga sedan förra året.

Hur tror du att den senaste tidens ”turbulens” har påverkat er exponering?
- Inte nämnvärt och det beror nog mest på att det inte är cykelsäsong just nu.

Vad tycker du om att man drar in på vissa tävlingar, t.ex. EM för U23-landslaget?
-  Det är en del av katastrofen som du förstår för som tidigare nämnt så det är vid sådana tillfällen som vi sponsorer syns. Tänker man sedan på dessa som vill framåt som cyklist så för tusan så är det väl en sporre att få åka EM?! Enligt vad jag läst och erfar så finns det dock pengar till en ny hemsida. En mycket märklig prioritering. Och att sedan veta att hemsidan ska göras av sittande ordförandes företag är väl ännu märkligare eller hur? Frågar sig Nizze Gustavsson retoriskt.

Om även Anders Karlsson slutar på kansliet så har all tidigare personal försvunnit – den idrottsliga kontinuiteten är borta – kommentar på detta?
- Det skulle bli en katastrof i katastrofen. Han är den enda som har kunskap och i alla fall visar hur man sköter ett sponsorskap

Den tidigare nämnda portalen ”Svensk cykel” – budget 250.000 kr samt 30.000 kronor i förstudiekostnad, ibland finns det pengar, borde det inte vara bättre att lägga denna summa på EM? Och det är ordförandes företag som fick jobbet?
 - En oerhört förvånande prioritering.  Det fattas bara att styrelsen höjer arvodet inom styrelsen också. Det finns ingen SWOT analys som säger att detta skulle vara lösningen på svensk cykels framtid.

Vad är Postens åsikt om att man eventuellt kommer att skicka ut proffslag, läs det lag som Aike Visbeek styr över, som landslag?
-  Behöver jag kommentera denna fråga. Vi sponsorer sponsrar SCF och inte något proffslag just nu. Vi vill synas med svenska landslaget och inte hamna i någon intressekonflikt gällande kläder och följebilar.

Enligt valberedningens förslag så verkar det vara ”slagsida” på kandidater som har en koppling till vissa delar av Cykelsverige, vad tycker ni om det?
- Detta är ju inte direkt någon sponsorfråga men nog verkar det vara en liten klubb för inbördes beundran och en spridning över landet är väl att föredra.

Hur tycker du att sittande styrelse har behandlat er oro och frågor, för jag antar att ni har hört av er till styrelsen gällande vissa saker?
-  Det känns som att jag redan har svarat på denna fråga. Jo, nog har jag hört av mig allt. Fått svar ibland och men även svar av ”god dag yxskaftskaraktär”.

Finns det en risk för att ni hoppar av ert sponsoråtagande? Hur stor är denna risk, är det som så att SCF bör dra öronen åt sig och ändra på vissa saker?
- Låt mig säga så här. När en kund klagar så är det den bästa kunden för den vill se framåt men det finns gränser. Jag har dock hört att Bauhaus har sagt upp avtalet i bristande förtroende för den inriktning som styrelse vill sätta.

 Vilka saker skulle det i så fall vara?
-  En styrelse som lyssnar på vad vi säger och inte negligerar våra åsikter. Den sittande har jag inget förtroende för och jag vet att detta delas med andra sponsorer. Låt mig ta ett exempel: När jag frågar hur tänker ni göra med Posttrampet for Kids får jag inget svar utan jag läser sedan i den marknadsplanen att namnet skall ändras och detta utan att fråga sponsorn. Jag hoppas att detta exempel visar hur styrelsen har agerat på den senaste tiden.

Hur är tongången bland de andra sponsorerna för jag antar att det förekommer en viss kommunikation er emellan.
-  Vi alla är förundrade över hur styrelsen svarar oss på frågor. Vi är oroade över vad som händer nu. Sportchefen säger upp sig. Det brukar sällan vara någon rök utan eld.

Med tanke på allt, hur ser du på svensk cykels framtid?
- Vi sponsorer ser ljust på framtiden för svensk cykel på alla plan annars så skulle vi inte vara med. Det är en boom inom cykel i Sverige just nu och vi är med på ett eller annat sätt.