Västergötland Cykelförbunds ståndpunkt inför årsmötet

Efter att Västergötlands Cykelförbund har haft årsmöte beslöt man sig för att stödja följande personer:

Yvonne Mattson – ordförande – Stockholm
Tommy Prim – ledamot – Varberg
Lars-Åke Östlin – ledamot – Falun
Åsa Nilsson – ledamot – Nässjö
Anders Bromé – ledamot  - Östersund

Förslag på valberedning:
Lännart Gustavsson – Värnamo
Ola Larner – Åstorp
Fredrik Lindström – Borås

Västergötlands Cykelföbund och föreningar